Tips og triks.

TTA - Doble rader i arbeidsoppgaver
0 stemmer 0 kommentarer
TTA - Registrert noe i et felt.. - husk å trykk Tab
0 stemmer 0 kommentarer
TTA - Overføring av fritidsregnskap
0 stemmer 0 kommentarer
Doble rader i attestasjonsrapport turnus Fremhevet
0 stemmer 0 kommentarer
TTA - vakter vises ikke i bemanningsoversikt
0 stemmer 0 kommentarer